Tue. Jun 25th, 2024

U nedelju, 27. marta 2022. godine održan je Nacionalni sudijski seminar Gimnastičkog saveza Srbije u ženskoj sportskoj gimnastici za olimpijski ciklus 2022-2024.

Održana su dva seminara istovremeno:

  • fokus na vrhunsku gimnastiku, međunarodni i „A i B Program“ – seminar održan u Novom Sadu, u Hotelu „Park“
  • fokus na najbazičniji nivo ženske sportske gimnastike, „C Program“ – seminar održan u Beogradu, na Univerzitetu Singidunum

Seminaru u Novom Sadu držala je međunarodni ekspert i sutkinja FIG Brevet I kategorije, gospođa Dunja Lederer, a za uspešno održavanje seminara postarala se Isidora Šimić, Predsednica sudijske komisije ŽSG GSS i međunarodna sutkinja ŽSG GSS i Mirjana Pavlović, član sudijske komisije ŽSG GSS, međunarodna sutkinja ŽSG GSS i Sekretar GSS. Na seminaru je učestvovalo 60 osoba.

O uspešnom održavanju seminara u Beogradu, postarala se Jasminka Koprivica, sutkinja nacionalnog ranga ŽSG GSS, koja je ujednom bila i nacionalni ekspert na seminaru. Na ovom seminaru, u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije, su mogli da učestvuju i profesori fizičkog vaspitanja, koji vode sekcije ženske sportske gimnastike u svojim školama. Na seminaru je učestvovalo 30 osoba.

Posle seminara, nacionalni sudijski ispit za sve sutkinje ŽSG GSS je održan u Beogradu 2. aprila 2022 godine.

Rezultati ispita, nakon detaljne analize Sudijske komisije ŽSG GSS i Stručnog odbora ŽSG GSS, biće objavljene na web sajtu GSS.

By gss2018