Mon. Aug 15th, 2022

Obaveštavaju se svi klubovi članovi Gimnastičkog saveza Srbije da je UO GSS usvojio propozicije i sistem takmičenja u aerobnoj gimnastici. Dokumente možete pogledati na ovom sajtu u odeljku dokumenti – propozicije – aerobna gimnastika.
Klubovi zainteresovani da se uključe u rad mogu se obratiti Larisi Porobić, koordinatorki za aerobnu gimnastiku Gimnastičkog saveza Srbije.

Mob. tel.: +381 63 19 09 448
Email: gymnastics.aer@gmail.com

Aerobna gimnastika je uključena u porodicu gimnastičkih sportova Internacionalne gimnastičke federacije (FIG) od 1995. godine a od 1999. nalazi se i u okviru Evropske gimnastičke unije (UEG).

Na FIG kongresu održanom u maju 1994. godine, odlučeno je da se organizuje prvo Svetsko prvenstvo u Parizu, 1995. godine i da se započne graditi struktura aerobne gimnastike istim putem kao i kod ostalih gimnastičkih disciplina, kako bi u budućnosti postala jedan od Olimpijskih sportova. Osnovana je Tehnička komisija za aerobnu gimnastiku (FIG TC-AER) sa ciljem da reguliše pravila za ocenjivanje vežbi i stručno rukovodi daljim razvojem ovog sporta koji podrazumeva izradu, dopunu i promene sudijskih pravilnika, nadzor nad internacionalnim takmičenjima, organizaciju i sprovođenje trenerskih i sudijskih seminara i sl. Tehnički komitet za aerobnu gimnastiku Evropske gimnastičke unije (UEG TC-AER) izgrađuje ovu disciplinu na području Evrope.

Na FIG kongresu 2004. godine ovaj sport, u početku nazvan sportski aerobik (Sports Aerobics), dobio je novo ime: aerobna gimnastika (Aerobic Gymnastics).

Svetsko i Evropsko prvenstvo održavaju se svake druge godine.

Međunarodna asocijacija svetskih igara (IWGA) uključila je aerobnu gimnastiku 1997. godine u program petih Svetskih igara koje su se održale u Finskoj (Lahti). U Kini (Shenzhen), ovaj sport se prvi put pojavljuje na Univerzijadi 2011. godine, a uvršten je u zvanični program Evropskih igara 2015. godine (Baku, Azerbejdžan).

Aerobna gimnastika predstavljena je veoma dinamičnim i preciznim pokretima visokog nivoa snage, fleksibilnosti i koordinacije, koji se manifestuju kroz karakteristične komplekse pokreta, specifične elemente težina, kompleksna podizanja, elemente artističke i akrobatske gimnastike, obrazujući uz muziku brzog tempa jednu skladnu celinu koja čini takmičarsku vežbu/koreografiju u trajanju 1:20 +/-5 sekundi.

Aerobna gimnastika nudi veliki broj mogućnosti za prikaz raznolikosti i kreativnosti discipline. Gimnastičari oba pola mogu izvoditi takmičarsku vežbu pojedinačno, kao par, trio ili u grupi od pet, a u slučaju Aero Dance i Aero Step kategorije u grupi od osam učesnika.

By gss2018