Tue. Jun 25th, 2024
  1. Kongres Evropske gimnastičke federacije (UEG), održao se u Splitu, Hrvatska, od 1. do 2. decembra 2017. godine. Nakon svakog olimpijskog ciklusa, UEG osvežuje svoje organe, tako da je ovogodišnji kongres bio i izborni.

 

Gimnastički savez Srbije je na kongresu predstavljala Milena Reljin Tatić i Geza Mikeš. Delegati GSS su takođe bili predloženi za sledeće funkcije unutar UEG-a: Milena Reljin Tatić za člana Tehničkog komiteta Ritmičke gimnastike (UEG RG TC Member), Geza Mikeš za člana Tehničkog komiteta Gimnastike za sve (UEG GfA TC Member).

 

Kongres bira sledeće organe: 1 Predsednika, 3 Potpredsednika, 7 članova Izvšnog odbora, Predsednike tehničkih komiteta (8) i članove Nadzornog odbora (3). Nakon izbora, Izvšrni odbor bira članove tehničkih komiteta.

 

Izbori su održani 2. decembra i Geza Mikeš je uspešno izabran za člana Tehničkog komiteta Gimnastike za sve! Milena Reljin Tatić, zbog izuzetne velike konkurencije, nije uspela da dobije mesto u Tehničkom komitetu Ritmičke gimnastike.

 

Čestitamo našem delegatu, kompletne rezultate izbora, možete pogledati na sledećem linku:

http://www.ueg.org/images/event/171/Election%20results%20UEG%20Congress%20Split%202017.pdf

UEG Izbori 1UEG Izbori 2UEG Izbori 3Geza Mikes

By gss2018