Tue. Jun 25th, 2024

Drugi nacionalni licencni sudijski seminar za „C program“ Ženske sportske gimnastike održava se u subotu, 4. novembra 2017. godine u Nišu prema sledećoj satnici:

10:30-11:00 Dolazak i prijavljivanje
11:00-12:30 Predavanja I deo
12:30-13:00 Pauza za kafu
13:00-14:00 Predavanja II deo

15:00-16:00 Ispit – praktični deo
16:15-18:00 Ispit- teoretski deo

Seminar će se održati u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Čarnojevića 10a.

Pravo učešća na seminaru imaju sutkinje koje već poseduju licencu za C program, bivše i aktivne gimnastičarke uzrasta 18 godina i starije, treneri sa važećom licencom Saveza i profesori fizičkog vaspitanja. Prilikom prijavljivanja potrebno je dostaviti fotokopiju LK, fotokopiju aktuelne sudijske/trenerske licence i diplome (za profesore).

Kotizacija za učešće na seminaru je 3.000,00 dinara po sudiji i uplaćuje se na tekući račun Saveza br: 355-1136461-04. Prijave i uplate treba izvršiti do petka, 3. novembra 2017. godine.

By gss2018