Tue. Jun 25th, 2024

Reprezentacija Muške sportske gimnastike je na FIG ART World Challenge Cup-u u Mađarskoj, u gradu Sombathej.

Takmičenje se održava od 8. do 10. septembra 2017. godine, a reprezentaciju na njoj čine:

1. Nikola Jurković – gimnastičar;

2. Petar Vefić – gimnastičar;

3. Petar Veličković – gimnastičar;

4. Dušan Đorđević – gimnastičar;

5. Bojan Dejanović – gimnastičar;

6. Ivan Dejanović – gimnastičar;

7. Vladimir Drakulić – trener;

8. Dušan Marović – trener;

9. Jakob Matić – trener;

10. Saša Veličković – sudija;

11. Geza Mikeš – šef delegacije.

Kvalifikacije za finale po spravama održavaju se 8. septembra od 15:00 časova.

Nikola Jurković i Ivan Dejanović nastupaju na vratilu, Petar Vefić na razboju, Petar Veličković na parteru i konju sa hvataljkama, Dušan Đorđević na parteru i Bojan Dejanović na konju sa hvataljkama.

Sombathej1Sombathej2Sombathej3Sombathej4

By gss2018