Tue. Jun 25th, 2024

Obaveštavamo sve klubove da registracioni rok počinje 15. januara 2018. godine i traje do 15. februara 2018. godine.

Registracija se vrši u skladu sa važećim Registracionim pravilnikom i Odlukom UO GSS o visini članarine, kotizacija i naknada za 2018. godinu.

Formulare za registraciju možete preuzeti OVDE.

By gss2018