Tue. Jun 25th, 2024

U ponedeljak, 5. juna 2017. godine, u Beogradu je održana Redovna godišnja Skupština Gimnastičkog saveza Srbije.

Na dnevnom redu je bio usvajanje izveštaja o radu za 2016. godinu, prihvaćenje revizorskog izveštaja i verifikacija novih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora GSS.

12

Materijal:

IZVEŠTAJ O RADU MSG 2016

IZVEŠTAJ O RADU RG 2016

IZVEŠTAJ O RADU UO UO 2016

IZVEŠTAJ O RADU ZSG 2016REVIZORSKI IZVEŠTAJ 2016

By gss2018