Fri. Jul 19th, 2024

U skladu sa Pozivom na pripreme mlađih kategorija Gimnastičkog saveza Srbije, koji je upućen 27.07.2020. godine klubovima Ženske sportske gimnastike, planirane pripreme su održane u pedviđenom vremenskom roku. Na spisku pozvanih gimnastičarki na pripremama nalazilo se sedam perspektivnih gimnastičarki, koje su se sve odazvave pozivu i prisustvovale treninzima: T. Drakulić (NS), T. Stefanović (BG), M. Janjić (BG), I. Knežević (BG), M.Petrović (NI), L. Knežević (KŠ) i A. Živanov (ZR). Angažovani treneri na pripremama su bili Predrag Milutinović (BG) i Emilija Petković (NI). Smeštaj i ishrana dece i trenera bio je predviđen u Hostelu „A&A“ a treninzi u Sokolskom društvu „Vojvodina“ u Novom Sadu. Dolazak dece bio je predviđen u četvrtak, 30.07.2020. do 10.30 časova u Sokolskom društvu „Vojvodina“, a prvi trening je počeo u 11.00 časova. Na prvom i svim ostalim treninzima prisustvovale su sve gimnastičarke.

Treninzi su se odvijali po predviđenom planu i programu, dva puta dnevno, sem nedelje popodne, koja je bila iskorišćena za šetnju devojčica do Petrovaradinske tvrđave. Od predviđenih tehničkih zadataka koje su gimnastičarke trebale da usavršavaju svi su realizovani, manje ili viđe uspešno. Treninzi su trajali 3 časova pre podne i 2,5 – 3 časova popodne. Na početku treninga uvodi deo bio je predviđen za vežbe oblikovanja, zglobne vežbe i vežbe za povećenje fleksibilnosti gimnastičarki. Glavni deo časa treninga rezervisan je bio na usavršavanje tehnike gimnastičkih vežbi na spravama. Na treninzima treniralo se uvek na dve sprave, a nekada je i treća sprava (akrobatska staza) bila zastupljena. Trening usavršavanja tehnike gimnastičkih vežbi bio je posebno odvojen od koreografske pripreme skokova i okreta gimnastičarki. Koreografska priprema bila je zastupljena sa dva popodnevna treninga. Ostali treninzi su poslužili za usavršavanje gimnastičkih vežbi na spravama. Na završnom delu časa radile su se vežbe istezanja i bazične vežbe snage, koje su gimnastičarke radile na parteru.

Od tehničkih zadataka koji su predviđeni Planom i programom ŽSG GSS, realizacija je bila u potpunosti sprovedena na sledećim disciplinama:

Preskok: predvežba za „Cukahara“ preskok na parteru i uvežbavanje „Cukahara“ preskoka od strane gimnastičarki koje su to mogle, u jamu;

Dv. razboj: odnjih do stoja (sunožni ili raznožni), velekovrtaj iz stava u uporu, saskok pruženi salto unazad ili dupli salto unazad u jamu, predvežba za velekovrtljaj na parteru;

Greda: kombinacija niske i visoke grede – most nazad manikeli, dva spojena manikelija, manikeli salto – zgrčeni i slobodni, araber. Skokovi i okreti koji su uvežbavani na parteru su rađeni i na gredi;

Parter: realizovani akrobatski elementi su bili na akrobatskoj stazi sa doskokom u jamu – Zadnje rotacije: flik premet nazad salto unazad (zgrčeni, sklonjeni i pruženi), šraube unazad (3600, 5400, 7200), dupli salto – unazad i unapred. Prednje rotacije: premet napred salto napred (sklonjeni i pruženi), šraube unapred (1800, 3600, 5400). Pripreme gimnastičarki protekle su bez ozbiljnih povreda.

Smeštaj i ishrana dece i trenera u Hostelu „A&A“ su jako zadovoljavajući, ishrana je bila odlična ali gimnastičarke su bile oskudne u jelu, iako nisu konzumirale nikakve slatkiše van treninga, a intenzitet treninga je bio veliki kao i visoke temperatre. Ishrana gimnastičarki se odvijala po datom rasporedu koji smo dobili od GSS. Nijedna gimnastičarka nije imala zdravstvene probleme na pripremama. Uslovi za treninge u Sokolskom društvu „Vojvodina“ u Novom Sadu su optimalni i treneri su bili zadovoljni ostavljenim slobodnim terminom za pripreme mlađih kategorija gimnastičarki. Na raspolaganju je bila upotreba male i velike gimnastičke sale u SD „Vojvodina“ Novi Sad.

Na pripremama mlađih kategorija GSS ŽSG bile su preduzete sve mere predostrožnosti u skladu sa situacijom u Republici Srbiji i aktuelnom pandemijom COVID-19 radi očuvanja zdravlja trenera i gimnastičarki. Gimnastički savez Srbije – ŽSG su obezbedili dezinfekciona sredstva kao i zaštitne maske koje su stavljene na raspolaganje trenerima i gimnastičarkama u sali i u hostelu.

By gss2018