Thu. Jul 18th, 2024

Predsednik SO ŽSG GSS

 

 

prof-dr-dejan-madic

Prof. dr Dejan Madić – Predsednik SO ŽSG GSS

Uža naučna oblast istraživanja: Osnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju.

Dr Dejan Madić je orijentisan na proučavanje i analizu fizičke aktivnosti (fizičkog vežbanja) i njenog uticaja na čoveka (morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, konativne karakteristike, sociološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti) sa posebnim akcentom na razvoj dece i omladine kao i poboljšanje kvaliteta života odraslih i starih. Prirodom svoga posla usmeren je na pedagoški proces prenošenja znanja sa akcentom iz ovih oblasti na što širu populaciju dece, omladine i stručnjaka u sportu i fizičkom vaspitanju.

Profesionalna karijera:

Kao sportista, bio je reprezentativac Jugoslavije (SFRJ), šampion Jugoslavije na preskoku, pobednik Kupa Jugoslavije sa GK „Vojvodina“ Novi Sad, osvajač dve bronzane medalje na balkanskim prvenstvima.

Kao sportski pedagog, osvojio je sedam titula seniorske državne prvakinje, više juniorskih, kadetskih i pionirskih državnih prvakinja. Osvojio je treće mesto na gredi na Balkanskom prvenstvu, a nastupao sa svojim gimnastičarkama na Evropskim prvenstvima u Birmingemu 1996., Parizu 2000., Patrasu 2002., Amsterdamu 2004., te na Svetskim prvenstvima u Tjencinu 1999. i Los Anđelesu 2003. godine. Nagrađen je nagradom „Jovan Mikić Spartak“, najvišim priznanjem u oblasti sporta u Vojvodini, Majskom nagradom SSS grada Novog Sada, Plaketom Gimnastičkog saveza Jugoslavije za najboljeg sportskog pedagoga trenera juniorki i seniorki od 1995. do 2007. godine Gimnastičkog saveza Srbije.

1991-1995. Asistent pripravnik; 1995-2000. Asistent; 2000-2005. Docent; 2006-2011. Vanredni profesor; 2011. Redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

Nastavni predmeti koje predaje na Fakultetu su, na doktorskim studijama: Nauke o fizičkom vežbanju, Kinantropološka analiza sportske aktivnosti; na diplomskim akademskem studijama – master: Kinantropološka analiza sportova; na osnovnim akademskim studijama: Razvojna gimnastika, Školska gimnastika, Teorija i metodika sportske gimnastike.

Specijalizacija i studijski boravci u inostranstvu:

Nacionalni gimnastički centar „Rakovski“, Sofija (Bugarska)- 15 dana, 2002.godine. Univerzitet sporta i fizičkog vaspitanja, Peking (Kina)- 20 dana, 1999. godine. Fakultet sporta, Atina (Grčka) – 7 dana, 2015. godine. Univerzitet Foro Italico (Rim) – 7 dana, 2015. godine.

Rukovodeća i organizaciona delatnost na Fakultetu, Univerzitetu, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i telima: član Senata Univerziteta u Novom Sadu, član Odbora za kvalitet i internu evaluaciju Univerziteta u Novom Sadu, član Saveta Univerziteta u Novom Sadu, član Saveta eksperata ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu, šef Komisije za akreditaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, prodekan za nastavu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, član European Non-govermental Sports Organisation (ENGSO, Working Group for Child and Youth Sport) – organizacije koja je oficijalni savetnik u oblasti sporta u Savetu Evrope, zatim Olimpijskog komiteta Srbije (Programska komisija, Komisija za olimpijske vrednosti), Antropološko društvo Jugoslavije i Srbije, Društva nastavnika fizičkog vaspitanja Novog Sada, Vojvodine i Srbije.

Bio je konsultant za reformu obrazovanja (deo za fizičko vaspitanje) u Ministarstvu za obrazovanje Vlade Republike Srbije, član Radne grupe za izradu predloga Zakona o sportu Ministarstva omladine i spora Vlade Republike Srbije, koordinator za školski sport Komisije za izradu strategije razvoja sporta u Vojvodini Pokrajinksog Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine.

Dr Dejan Madić je vodio ili bio učesnik na sledećim naučnim projektima:

Domaći projekti:
“Eksperimentalni model osposobljavanja edukatora za praćenje motoričkih sposobnosti i fizičkog rasta i razvoja dece i omladine “. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Broj: 116-451-01392/2008/01);„Mogućnosti poboljšanja intelektualnih, motoričkih i kardio-respiratornih sposobnosti dece pomoću kinezioloških aktivnosti“. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Broj: 179011. „Inkluzivna nastava fizičkog vaspitanja u vojvođanskim školama: izazovi i perspektive“. APV Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Broj: 114-451-2441/2011. „Aktivne škole“. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV. Broj: 116-401-914/2014.

Evropski projekti:
Rukovodilac projekta, (2013-2014) IPA Cross Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina, „Improving testing abilities on postural and spinal column status – SpineLab” www.ipaspinelab.com (Broj: EU-IPA 2013/323-164); 2013 – 2016. godine istrazivač i ekspert na projektu, Tempus project „Sport professions: Education, Development, Employment in the Balkan Region – SPEED”. http://tempus-speed.eu/ (Broj: 544362 – TEMPUS – 1 – 2013 – 1 – IT – TEMPUS JPCR).2015-2016. godine Erazmus + KA1 projekti: „Aurel Vlaicu“ – University of Arad, Arad, Romania; Foro Italico University of Rome, Rome, Italy; University of Proimorska, Koper, Slovenia; West University of Timisoara, Timisoara, Romania. 2016. godine Erazmus + KA2 projekti: „Competencies in Sport – Action against violence and exclusion – SAVE” – PARTNER – Coordinator University Litvania; „Establishing Doctoral Studies in Sport Education and Pedagogy using QA instruments – EDSSE” – PARTNER – Coordinator University Litvania. 2016. godine Interreg Programme PARTNER – Sm@rt – Smart, Sustainable and Inclusive Higher Education – ADRION. U toku je aplikacija za Projekat Horison 2020. koji koordinira Fakultet sporta iz Portugalije (Sandra Pais).

Važniji naučni radovi u poslednjih 5 godina:
Poglavlja u monografijama:
1. Madić D.(2015). Da li vrhunski sportski rezultati jedne nacije treba da predstavljaju ogledalo zdravlja i sposobnosti njenog stanovništva? U: Duško Bjelica (Ur) Sport danas, Nikšić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Crnogorska sportska akademija. Str. 66-78. M14
2. Bala G., Madić D., Drid P.: Neurofiziološka osnova motornog učenja i vežbanja kod dece. U: Gustav Bala (ur.) Mogućnosti poboljšanja kognitivnih, motoričkih i kardio-respiratornih sposobnosti dece pomoću kinezioloških aktivnosti. , Novi Sad, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2013, str. 135-165, ISBN 978-86-6353-002-7, UDK: 796.012.1-053.2 M45
3. Drid P., Madić D.: Igre u funkciji unapređenja intelektualnih sposobnosti dece predškolskog uzrasta. U: Gustav Bala (ur.) Mogućnosti poboljšanja kognitivnih, motoričkih i kardio-respiratornih sposobnosti dece pomoću kinezioloških aktivnosti., Novi Sad, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2013, str. 167-181, ISBN 978-86-6353-002-7, UDK: 796.012.1-053.2 M45
4. Krneta Ž., Majstorović N., Jakšić D., Madić D.: Relacije motoričkog i kognitvnog funkcionisanja kod dece, Novi Sad, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2013, str. 83-108, ISBN 978-86-6353-002-7 M45

Časopisi:
1. Pantović, M., Madić, D., Popović, B., Batez, M., & Obradović, J. [2015]. The effect of whole-body vibration and resistance training on muscle strength in a 13-year-old boy with m.biceps femoris lesion and posttraumatic calcification. Vojnosanitetski pregled, 72(7), 646-650. M23
2. Krneta Ž., Casalas C., Bala G., Madić D.,Pavlović S., Drid P. (2015). Can kinesiological activities change “pure” motor development in preschool chidren during one school year? Collegium Antropologicum, 39 Suppl. (1), 35–40. M23
3. Adamović T., Kosanović R., Madić D., Ribarić-Jankes K., Sovilj M., Đoković S. (2015). Correaltion between balance ability and speech-language development in children. Collegium Antropologicum, 39 Suppl. (1)., 11-20. M23
4. Bala, G., Adamović, T., Madić, D., & Popović, B. (2015). Corelation between balance ability and speech-language development in children. Collegium Antropologicum, 39 Suppl. (1) 29–34. M23
5. Pantović M., Popović B., Madić D., Obradović J. (2015). Effects of neuromuscular electrical stimulation and resistance training on knee extensor/ flexor muscles? Collegium Antropologicum, 39 Suppl. 153-157 M23
6. Aleksić-Veljković, A., Madić, D., Veličković, S., Herodek, K., & Popović, B. [2014]. Ravnoteža mladih gimnastičarki – razlike između uzrasnih kategorija. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 12(3), 289-296. M24
7. Bošković, K., Protić-Gava, B., Grajić, M., Madić, D., Obradović, B., & Tomašević-Todorović, S. [2013]. Adaptirana fizička aktivnost u prevenciji i lečenju osteoporoze. Medicinski pregled, 66(5-6), 221-224. M51
8. Ristić, G., Orlić, D., Madić, D., Cvetković, M., Marić, D., Andrašić, S., & Buncić, V. [2013]. Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od profesionalne sposobnosti nastavnika. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 11(1), 65-72. M24
9. Veličković, S., Kolar, E., Kugovnik, O., Madić, D., Aleksić-Veljković, A., & Paunović, M. [2013]. Predikcija uspešnosti kovrtljaja do stava u uporu na razboju bazirana na kinematičkim parametrima – studija slučaja. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 11(1), 9-21. M24
10. Marić D., Đan I., Petković L., Vidosavljević M., Sopta J., Marić L. D., Madić D. (2011). Oteoid osteoma: fluoroscopic guided percutaneous edžcision . Journal of pediatric orthopaedics. Part B, vol. 20 br. 1, 46-49. M23
12. Madić D., Marić D. Obradović B.,Smajić M., Popović B., Kovacev-Zavišić B. (2011Effects of swimming training on body composition and bone mineral density of prepubertal boys. HealthMed, Vol.5 No6 /2011 M23
13. Smajić M., Marić D, Madić D, Fratrić F., Molnar S., Varga J. (2011) Analysis of the status of the functional abilities of young football players using Conconi test. HealthMed, Vol.5 No7 /2011 M23

Madić Dejan je recenzent u međunarodnom časopisu „Acta peadiatrica“, u časopisu „Journal of Rehabilitation Research & Development”, u međunarodnom časopisu „Archive of sport and exercise desease“, u „Glasniku Antropološkog društva Srbije“ kao i časopisa „Aktuelno u praksi“.

Oženjen je sa Erikom i otac četvorice dečaka.

Kontakt: sozsg@gssrb.rs i dejan.madic@gssrb.rs