Tue. Jun 25th, 2024

Na poziv predsednika Gimnastičkog saveza Turske, gospodina Suata Selena, održan je sastanak sa glavnom temom: osnivanje BALKANSKE GIMNASTIČKE FEDERACIJE (BGF).

“Na sastanku je analiziran predlog statuta i izabrano je rukovodstvo BGF. Izabran je predsednik BGF (Suat Selen – Turska), potpredsednik (Edvard Kolar – Slovenija) i generalni sekretar (İsmail Göktekin – Turska).”

Predlog statuta za sada nije usvojen, dat je na dalju razradu, analizu i korekciju od strane svake države članice BGF. Planira se da BGF učlani preko 20 država, po ugledu na atletiku (Balkan Athletic Federations).

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz Turske, Mađarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Albanije, Rumunije, Slovenije i Srbije. Predstavnici Bugarske nisu prisustvovali ali podržavaju rad u svakom pogledu, dok su predstavnici Grčke bili sprečeni zbog Covid-19.

Predstavnik Srbije na sastanku bio je predsednik GSS, dr Saša Veličković.

By gss2018