Thu. Jul 18th, 2024

Seminar za sudije ritmičke gimnastike održan je 25. i 26. februara 2017. godine na Fakultetu za sport “Union – Nikola Tesla” u Beogradu.

Uslovi rada su bili odlični, svi resursi koje Fakultet ima bili su na raspolaganju.

Pored kandidata za sudije, seminar su pratili i treneri kojima je poznavanje Sudijskog pravilnika neophodno za praktičan rad.

Prisustvo i praćenje seminara bilo je uslov za sticanje ili potvrdu Trenerskih licenci za 2017.g., naravno po ispunjenju svih ostalih preduslova koje podrazumeva Zakon o sportu i Pravilnik o licenciranju trenera GSS – RG.

Predavač je bila Brevet sutkinja Dragana Terzić. Seminaru je prisustvovalo 105 trenera i sudija iz 26 klubova članova GSS, što pokazuje da je interesovanje za kvalitetniji pristup radu u klubovima na znatno višem nivou.

Sudijski ispit je održan 12.03.2017. a polaganju je pristupilo 74 kandidatkinja.

U ispitnoj komisiji su bile naše Brevet sutkinje –  Milena Reljin Tatić i Dragana Terzić, koje su uspešno obavile pripremu ispita i procenu rezultata.

By gss2018