Tue. Jun 25th, 2024

Leskovac

Gimnastički klub „Dubočica“ Leskovac

Pana Đukića 18

16000 Leskovac

Telefon: 061/1727755

E-mail: gkdubocica@yahoo.com

Sportsko udruženje „Kolut“ Leskovac

Beogradska 15

16000 Leskovac

Telefon: 064/2281995

E-mail: goran.lescorott@gmail.com