Thu. Jul 18th, 2024

Istorijat

ISTORIJAT GIMNASTIČKOG SAVEZA SRBIJE

Razlog veoma sporog izdvajanja gimnastike kao sporta treba tražiti u vezivanju termina gimnastike za  celokupni sistem fizičkog vežbanja. Većina gimnastičkih organizacija se poistovećivala sa organizacijama koje pretežno brine o opštem fizičkom razvoju i vaspitanju. Tako su se iz gimnastičkog sistema izdvojile brojne sportske igre i sportovi, a među poslednjima Sportska gimnastika – tek 1962. godine.

1946. – 1948. godina – „Odbor za vežbe na spravama“.

  • U posleratnom periodu, u akciji „raščišćavanja sa starim“, dolazi do prvih ozbiljnih grešaka jer se raščišćavanjem sa Sokolskim sistemom iz njega izbacilo i ono što je za struku značajno i veoma važno. To su bili kadrovi i određene forme vežbanja, koje su dokazano davale dobre rezultate. No novo uređenje i nova politika uvodi i nov sistem telesnog vežbanja. Posle rata formira se „Fiskulturni savez Jugoslavije“ u okviru koga i „Odbor za vežbe na spravama“ (1946- 1948). Nestaje Sokolski sistem, ali su aktivisti Sokola i dalje okosnica fizičke kulture u posleratnoj Jugoslaviji.

1948. – 1952. godina – „Gimnastički savez Jugoslavije“

  • Gimnastički savez Jugoslavije nikada nije predstavljao samostalnu strukovnu organizaciju, već je stalno tretiran kao sistem telesnog vaspitanja. Tako se 1948. godine formira Gimnastički savez Jugoslavije kao odgovor na nezadovoljstvo sa rezultatima novoformiranog Fiskulturnog saveza Jugoslavije.

1952. – 1962. godina – DTV „Partizan“

  • Gimnastički savez Jugoslavije traje kratko, do 1952. godine kada se formira nova organizacija „Partizan“ sa ciljem da proširi aktivnosti u fizičkoj kulturi.

1962. – 1992. godina – „Gimnastički savez Jugoslavije“

  • Definitivno 1962. godine Gimnastički savez Jugoslavije postaje samostalna strukovna organizacija, koja se bavi isključivo sportskom gimnastikom kao sportom.

1992. – 2006. godina – „Gimnastički savez Srbije i Crne Gore“

  • Napuštanjem Gimnastičkog saveza Slovenije, a zatim i Gimnastičkog saveza Hrvatske, 1991. godine, formira se novi Gimnastički savez Jugoslavije. Godinu dana kasnije GSJ napuštaju i Gimnastički savezi Makedonije i Bosne i Hercegovine. Gimnastički savez Srbije i Crne Gore formiran je od strane ova dva saveza 09.02.1992. godine i kao takav egzistira do odvajanje Crne Gore (2006 godine).

2007. – do danas – „Gimnastički savez Srbije“

  • Formiranje Gimnastičkog saveza Srbije 2007. godine, Srbija preuzima sva prava prema međunarodnoj gimnastičkoj sceni i nastavlja svoj samostalni razvoj. Gimnastički savez Srbije je član Međunarodne gimnastičke federacije (FIG-e), Evropske gimnastike (EG-a), Balkanske gimnastičke federacije.