Tue. Jun 25th, 2024

Manifestacije Dan Aerobne gimnastike u A, B i C Programima, uvrštene u Godišnji program aktivnosti GSS, održane su 13. juna 2021. i 12. juna 2022. u Novom Sadu, u pozorišnoj sali Gimnazije Laza Kostić.

Organizacioni odbor manifestacija činili su Larisa Porobić i Radomir Radulović.

Manifestacija je proistekla iz želje da se Aerobna gimnastika kao gimnastički sport unapredi i promoviše na najbolji način – kvalitetnim prikazom svih takmičarskih programa kao i prezentacijom veština.

Logistiku ovih manifestacija obezbedio je GK Gaudium NS+ svojom tradicionalnom manifestacijom Gaudium Happening.

By gss2018