Thu. Jul 18th, 2024

AER Propozicije 2017-2020

2022. godina:

AER – PROPOZICIJE I SISTEM TAKMIČENJA 2022

02 ELEMENTI TEŽINA_A, B, C Nacionalni program D

03 ELEMENTI TEŽINA_A, B, C_FIG Internacionalni program D

04 AER – SMERNICE ZA T. SASTAV – A, B I C PROGRAM 2022 D

05 АЕR – Kategorije, kompozicija, pojmovi

06 AER – AEROBIC DANCE B i C program 2022 D

Arhiva:

AER KRATAK PREGLED 7 DO 17 god 2017

AER PRAVILNIK i PROPOZICIJE A i B PROGRAM IZVODI FIG COP

AER PRAVILNIK i PROPOZICIJE AEROBIC DANCE 2017

AER PRAVILNIK i PROPOZICIJE C PROGRAM 2017

AER PROPOZICIJE I SISTEM TAKMIČENJA 2018

Aerobna gimnastika C program -obavezna vežba

U korišćenju Obavezne vežbe C Programa aerobne gimnastike rukovoditi se priloženim videom i smernicama navedenim u tabeli.

Pravilnik i propozicije za C Program možete pronaći u odeljku dokumenti – propozicije – aerobna gimnastika.

Prvi video otvara listu na kojoj se nalazi ukupno pet snimaka (Nivo 1), drugi listu sa četiri snimka (Nivo 2), a treći je cela vežba Nivoa 2 uz muziku.
Obratite pažnju na deo tabele – Muzička pratnja.

Ukoliko želite da koristite već izrađenu muziku, možete se obratiti na gymnastics.aer@gmail.com

Želimo Vam uspešan rad.
Larisa Porobić,
Koordinatorka za aerobnu gimnastiku,
Gimnastički savez Srbije

SMERNICE ZA FORMIRANJE TAKMIČARSKE KOREOGRAFIJE U C
PROGRAMU AEROBNE GIMNASTIKE
VIDEO – 1. nivo Vežba je namenjena za takmičare početnike u kategoriji mlađi i stariji pioniri i kadeti
VIDEO – 2. nivo Vežba je namenjena za takmičare u kategoriji kadeta, juniora i seniora
IZBOR VEŽBE Izbor vežbe 1. Ili 2. nivoa ne igra ulogu prilikom ocenjivanja. Osnovni kriterijum je preciznost izvođenja osnovnih koraka (AMP), pokreta rukama, elemenata težina i akrobatskih elemenata.
**PRINCIP RAZNOVRSNO STI Jedna od odlika aerobne gimnastike je velika raznovrsnost koreografskih stilova i izbegavanje monotonije te će zbog toga u toku četvorogodišnjeg ciklusa biti u opticaju više ponuđenih obaveznih sastava koji se mogu odabrati po želji.
MUZIČKA PRATNJA Uz video snimak ponuđena je muzička pratnja ali preporuka je da svako odabere muzičku pratnju po sopstvenom izboru
FORMACIJE U TIMU I KRETANJE TAKMIČARA Po izboru
INTERAKCIJE, PODRŠKE Dozvoljena je promena do maksimum 15% vežbe da bi se prikazale različite interakcije takmičara u timu i/ili podrška
ELEMENTI TEŽINE Na video snimku prikazana su mesta za 6 elemenata težina koji se mogu zameniti sa drugim odgovarajućim (pogledati tabelu 1.7.) Ako se u takmičarsku vežbu C programa dodaje još elemenata (više od 6), preporuka je da se to uradi za vreme podnih delova koreografije, ako se radi o donjim elementima, kako se ne bi prekidale AMP sekvence (osmice).
AKROBATSKI ELEMENTI Po izboru ali na mestu gde se i nalaze u video snimku.

 

AER – Obavezna vežba – C Program – Nivo 1 – Usporeno (5)

AER – Obavezna vežba – C Program – Nivo 2 – Usporeno (4)

AER – Obavezna vežba – C Program – Nivo 2 – Cela vežba uz muziku